Начало
Услуги
За нас
Контакти
Цени
EN

 

Дефектнотокова защита

ЗАЩИТА НА ХОРА ОТ ПОРАЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

Защитата на хора от поражение на електрически ток в електроинсталациите се реализира от ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ. Автоматичните прекъсвачи не могат надеждно да защитават в случай на токове на утечка, тъй като не гарантират достатъчно бързодействие при такива ниски и безопасни за инсталацията , но смъртоносни за човека токове.
Дефектнотоковата защита сработва, т.е. изглючва захранващото напрежение, когато протекат токове извън фазовият и нулевият проводник.

Типичен пример е допир с ръка до фаза. В този случай тока протича по веригата фазов проводник-човешко тяло-земя, т. е. извън контура фаза-нула. Tокът протичащ по фазовият проводник (L) е различен от тока протичащ по нулевият проводник (N) и дефектно токовата защита изключва захранващото напрежение.
За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници, т.е. да имаме система (TN-S) или (TT) (трипроводно изпълнение за монофазните и петпроводно изпълнение за трифазните системи).
Според Наредба №3 e задължително линийте да бъдат изпълнявани като три или пет проводни при сечение на проводника по-малко от 10мм мед или 16мм алуминий.
След дефектнотоковата зашита нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си.

При инзграждане на електроинсталациите е задължително използването на дефектнотокови защити в следните случаи >>

Слаботокови Системи
Структурни кабелни системиСистеми за пожароизвестяване

Електроинсталации Начало >>

 
 
Kassaba Systems Ltd. 2005 © Всички права запазени office@kassabasystems.com