Вашата количка

Компютърна поддръжка

Абонаментна компютърна поддръжка

Цени за абонаментна компютърна поддръжка на базата брой компютри, сървъри и сървърни услуги. Услугата включва: системна администрация, софтуерна и хардуерна поддръжка, мрежова поддръжка, оптмизация на информационната структура и IT одит.

Абонамент "Клиент - Сървър" - неограничен брой повикваниялева за компютър/месец
1 до 10 работни станции включително40
11 до 30 работни станции включително35
31 до 70 работни станции включително30
71 до 150 работни станции включително25
Сървър (системен софтуер, включително основна услуга)80
Сървър - допълнителна услуга40
Еднократно посещениелева/час
Транспорт за София + 1 час труд40
За всеки започнал половин час след първия час20
Предплатени часовелева
10 часа350
20 часа600

 

Забележка:
•  За клиенти извън София – град се калкулира допълнително цена за транспорт.
•  За всеки компютър се подразбира цялата налична периферия, включена към него.
•  Времето за реакция при предплатени часове е както при договор за абонаментна поддръжка.
•  Посочените цени не включват ДДС и са за осемчасов мониторинг, съобразен с работното време на клиента, при петдневна работна седмица.

 

При договор за Абонаментна Поддръжка Вие получавате:
•  неограничен брой повиквания.
•  възможност за увеличен мониторинг: от 8:00 до 22:30 включително събота и неделя.
•  време за реакция до два часа в рамките на град София, когато е необходимо посещение в офиса на клиента.
•  време за реакция до десет минути чрез системата за отдалечен контрол
•  поддръжка на хардуер и софтуер на място при клиента (работни станции, сървъри, периферия и комуникационно оборудване) или отдалечено
•  анализ и оценка на съществуващите информационни и комуникационни структури и предложения за оптимизация.
•  непрекъснато обучение на работещите в структурата на клиента
•  ежеседмична профилактика на системата
•  ежедневено архивиране на данните на клиента
•  организиране на информационните потоци в зависимост от спецификата на работа на клиента
•  ползване на всички отстъпки ползвани от KASSABA SYSTEMS Ltd. при закупуването на хардуер и софтуер
•  въвеждане и подържане на методика за архивиране с минимален риск за загуба на информация както за системните услуги така и за данните на крайните потребители
•  ежедневен мониторинг на основните параметри на системата и подържането им в оптимални граници чрез система за отдалечено наблюдение или на място в офиса на клиента
•  въвеждане на стратегия за антивирусна и антиспай защита
•  ежемесечено обновяване (update) на всички приложения
•  резервно подсигуряване на всички критични за работата на абоната услуги
•  поддръжка и съдействие при работата с нестандартен софтуер на трети производители специфичен за работата на aбоната
•  осигуряване на процедури за възстановяване на основните услуги на системата след срив в максимално кратки срокове, така че да не бъде засегната работата на потребителите
•  безплатен транспорт до сервиза и обратно до офиса на клиента на дефектирало хардуерно оборудване
•  подсигуряване на оборотно хардуерно оборудване,когато съответното притежание на клиента е на ремонт
•  изграждане и поддръжка на система за защита (Firewall) с необходимите правила
•  ежеседмична проверка на нивото на защита и оценка на риска

 

Анализ и оценка на информационна система

Ние внимателно ще анализираме Вашите нужди и методи на работа, ще направим оценка на съществуващата ИТ инфраструктура, софтуер, хардуер и комуникационно оборудване, ще проведем индивидуални разговори с всеки Ваш служител и ще Ви предложим оптимално решение съобразено с Вашите изисквания и бюджет.

В резултат Вие ще получите една надеждна и модерна информационна система, безотказно работещи компютри, принтери и комуникационно оборудване, защитени и подредени в удобен за работа вид данни, добре обучени служители, правила за работа с информационната система във Ващата организация (IT policy), процедури за възстановяване след срив (Disaster recovery procedures) и не на последно място един изключително коректен бизнес партньор.
За всеки клиент е предвидено ежемесечно обучение на служителите.