Мобилно приложение XMEye - кодове за грешки и тяхното значение

XMEye e безплатно мобилно приложение за наблюдение на IP камери, DVR, NVR на Xiongmaitech XM TRX. Приложението се поддържа от операционни системи Android и iOS. Работи на смартфони и таблети. XMEye се използва за наблюдение на DVR, NVR мрежови рекордери, безжични wifi камери, цифрови IP камери. В тази статия ще намерите информация за значението на грешките които се появяват при определени действия.

XMEye – кодове за грешки и тяхното значение

 •        Error-11204: NAT video connections reach the maximum, can not allow new NAT video connection. It occurs because too many online users to access the video feed, you can set password, or reboot device to access again.Прекалено много потребители достъпват и наблюдават устройството едновременно.

 

 •        Error-11300: No permission, the added new account set the permission that your device couldn’t support.Опитвате се да добавите нов потребителски профил без да имате права за създаването на нови такива.

 

 •        Error-11301: Logon account and password is incorrect, please double check password. One email address only can have one account.Опитвате се да се впишете с профил или парола, които са грешни ( На един имейл адрес може да има само по един регистриран профил)създаването на нови такива.

 

 •        Error-11302: No account/email is found, you should register a new account – Няма регистриран профил с този имейл адрес, необходимо е да регистрирате нов профил.

 

 •        Error-11307: Device is not exist or device is offline, please check is NAT status is success in system’s info page of your IPC/DVR/NVR. If NAT status is success, then verify is serial number is correct. – Устройството не съществува или е офлайн (не е свързано с интернет). Моля, проверете NAT (port forwarding) настройките в рутера си или в статус страницата на своето устройствто ( IPC, DVR, NVR). Статус страницата можете да намерите в Главно меню – Информация - Версия. Ако NAT настройките в рутера са направени, проверете дали серийния номер на устройството е въведен грешно.

 

 •        ​Error-11314-11315: Password incorrect Грешна парола .

 

 •        Error-11303: The user is locked, DVR/NVR will lock users if attempt to logon system with wrong password repeatably.  - Потребителят е заключен след въвеждането на грешна парола няколко пъти за кратко време. След 40мин неактивност имате възможност да въвеждате отново.
 • Error-10005: Network timeout, changing network environment, or verify if NAT status is success in device’s system’s info page. - Моля, проверете NAT (port forwarding) настройките в рутера си или в статус страницата на своето устройствто ( IPC, DVR, NVR). Статус страницата можете да намерите в Главно меню – Информация - Версия. 
  Probing DNS – устройството не е свързано с интернет или не са зададени мрежови настройки спрямо рутера
  Connecting – устройството осъществява връзка със сървъра ( свързва се с интернет)
  Connected – устройството е свързано успешно със сървъра ( с интернет)

   

  

XMEyeСрещани грешки при добавяне на устройство

 • Ensuring recorder’s NAT status is success under system’s info page. You only can add cameras, when NAT status is success.Уверете се, че устройството е свързано успешно с интернет ( проверявате в Главно меню – Информация - Версия.  )

 

 • Ensuring device serial number, user name and password info are correct.Уверете се , че въведените сериен номер, потребителско име и парола са правилни.

 

 • Check if your app is an old version, please upgrade it to the latest.Проверете за нова версия на приложението, ако има налична нова версия я обновете.

 

 • Upgrading firmware of your DVR/NVR/IPC, old firmware may cause the problem.Обновяването на софтуера на Вашето устройство (IPC, DVR, NVR) от неоторизирани лица може да повреди устройството и да пречи на нормалната му работа.

 

Наблюдение през XMEye SD Или HD резолюция. Кога и защо?

През мобилното приложение XMEye имате възможност да избирате дали да наблюдавате с ниско или високо качество устройствата си.

*SD – по-ниска резолюция изискваща по-малка мрежов ресурс. Препоръчва се при обекти с по-слаб интернет.

*HD – по-висока резолюция изсикваща по-висок мрежов ресурс.

При обекти с много слаба интернет скорост, приложението автоматично не позволява наблюдение в HD резолюция.