Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията удължава срока за въвеждане на видеонаблюдението на изпитите по теория и практика на кандидат-водачите, съобщиха от МТИТС.

Около 50 кандидат-шофьори часове наред очакваха на различни места в София инспектори от ДАи да дойдат и да проведат практическия им изпит на 1-ви юли. През това време никой не си направи труда да уведоми тях или инструкторите им какво се случва.

От тази дата изпитите за шофьорска книжка трябваше да се провеждат с помощтта на видеонаблюдение, но заради редица проблеми се оказа, че това не може да се случи. След приемането на измененията на Наредба 38, регламентиращи тази дейност, ИА “Автомобилна администрация” обяви процедура за избор на фирми, които да доставят нужната техника. Те трябваше и да оборудват залите за теоретични изпити. След края на процедурата една от фирмите участници обжалва избора на изпълнители на обществената поръчка в комисията за защита на конкуренцията, обясниха от Министерството на транспорта, с което се забави въвеждането на видеонаблюдението в учебните автомобили. Определението на КЗК е обжалвано пред ВАС. До произнасянето на съда по въпросната мярка законът не позволява сключването на договор с избрания изпълнител.

За да не се допусне незаконно провеждане на изпити на кандидат-шофьори, МТИТС предприе необходимите действия за удължаването на срока за влизане в сила на измененията на Наредба 38, с които се въвежда видеонаблюдението по време на изпитите по теория и практика на кандидат-водачите. В момента всички изпити за кандидат-водачи се провеждат в нормален режим без каквито и да е затруднения, а стартът на видеонаблюдението се отлага за 1 ноември.