Видеонаблюдението в днешно време се явява едно от основните средства за осигуряване на контрол и безопасност. Използваме го като превантивна мярка от посегателства в търговски обекти, складови помещения, офис сгради и в дома. В тази връзка, ще ви покажем всичко необходимо за свързване на една система от подобен тип.

Компоненти за свързване нааналогова (АHD) система:

1.Рекордер DVR;
2.Камера;
3.Готов коаксиален кабел с фиксирани конектори ;
4.Захранване за камерата;
5.HDD диск за съхранение на записите.

В посочения пример сме използвали: 4 канален хибриден рекордер NE-7004AHDN, 1MPX камера с 3D стойка WP - 3242AHD, 3А захранващ адаптер TR0312DC, фиксиран кабел за видеонаблюдение с фабрични конектори KS-2-20 и 1TB твърд диск за запазване на записите.

cctvahd.

Свързването на камерата става посредством BNC и захранващия конектор на кабела. Те се включват към изходите на устройството.

cctvahd.

Твърдият диск се поставя вътре в рекордера, а изходите на кабела, които останаха от другата част се свързват  към DVR устройството и захранващия адаптер

cctvahd.