Вашата количка

Добавяне на IP камера, DVR или NVR (TRX, XM, Jufeng) към XM CMS софтуер

Как да добавите устройство към XM TRX софтуер за наблюдение и администрация през компютър с WINDOWS - CMS.

 
 
 
Стъпка 2: При стартиране на CMS на екрана се появява съобщение за въвеждане на потребителско име и парола, тези данни не са името и паролата на видеорекордера. По подразбиране потребителското име за достъп в CMS е super - без парола. Потвърждавате с LOGIN.

 
Стъпка 3: След потвърждаване с LOGIN, CMS се зарежда на екрана.

 
Стъпка 4: За да добавите устройство в CMS, изберете System --> Device Manager

 
Стъпка 5: При първоначално стартиране на CMS е необходимо да създадете зона (AREA) в която да добавяте нови устройства. В полето ZONE, въвеждате името на зоната и потвърждавате с ОК.

 
Стъпка 6: След като зоната е създадена успешно, изберете бутона ADD DEVICE
 
 

 

 
Стъпка 7: Имате няколко възможности да добавите устройство, в зависимост от това дали разполагате с реален статичен IP адрес, можете да добавяте устройства по CLOUD, директно по IP или DDNS запис.

 

7.1 В случай че нямате реален статичен адрес, е необходимо да добавите устройството по CLOUD. Всяко устройство (IP камера, DVR, NVR) разполага с такъв уникален CLOUD номер. Можете да го намерите в Main Menu--> Information-->Version-->Serial Number.

 

  • Маркирате CLOUD. 
  • В полето Device name - въвеждате име по избор на устройството (office, home)
  • Serial ID - Въвеждате Serial number
  • User name - потребителското име на устройството ( по подразбиране е admin)
  • Password - по подразбиране устройствата на XM TRX са без парола
  • Потвърждавате въведените данни с ОК
 
 

 
 
7.2 Вторият начин да добавите устройство е по IP адрес, ако имате направен PORT FORWARDING можете да добавите устройството с външен IP адрес и да го наблюдавате от всякъде където е компютъра. Също така можете да добавите устройство и по вътрешен адрес, добавяте го по такъв начин когато компютъра е стационарен и не напуска обекта с устройството.В примера ще ви покажем как да добавите устройство във вътрешната мрежа. Избирате бутона IP Search. CMS започва да търси за устройства в локална мрежа.
 

 
 
7.3 Когато в полето се появи новото устройство, кликате върху IP адреса, в полетата по-надолу се въвеждат автоматично IP адреса и порта за комуникация с устройството, необходимо е да въведете име по избор  и парола за достъп (ако има такава). Потвърждавате с ОК.

 

 
 
 
Стъпка 8: При коректно въведени данни ще добавите устройството успешно и то ще се появи в новосъздадената зона. За да се свържете с устройството кликате 2 пъти с ляв бутон на мишката върху добавеното устройство TEST. Софтуера успешно се е свързал с устройството и под името TEST се появява нов ред, в случая е CAM01-кликате 2 пъти с ляв бутон на мишката върху CAM01 и на екрана успешно ще се зареди видео от устройството.

 
Стъпка 9: След като успешно сте добавили устройството си в CMS e препоръчително да зададете парола за достъп ( в случай че устройството е с настройки по подразбиране), ако все пак имате зададена парола следващите стъпки можете да ги пропуснете.
 
 
Стъпка 10: Избирате SYSTEM --> REMOTE CONFIG
 

 
 
10.1: В прозореца който ще се появи, маркирайте устройството TEST.

 
 
10.2: В настройките на устройство натиснете върху Advanced. След това в повилия се прозорец изберете Account.

 

 
 
10.3: В прозореца за настройки на потребители натиснете бутона Modify PW

 
10.4: В прозореца за промяна на парола напишете новата парола два пъти. Потвърдете въведените данни с OK.
 

 
 
10.5: Софтуерът ще съобщи за успешна промяна на паролата. Натиснете бутон OK изатворете всички прозорци.

Внимание! При следващо пускане на устройството през мобилното приложение XMeye, ще трябва да въведе вече зададената  паролата, за да достъпите устройтвото! 
 
10.6: За да промените паролата в CMS софтуера върнете се в System --> Device Manager --> изберете устройство и натиснете Modify. Въведете паролата си в настройките на устройството и натиснете OK. 

При въпроси по работата на устройството и софтуера, прегледайте и другите ни инструкции.