Вашата количка

Работа при нас

СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

Отговорности:
- активно участва в процеса на продажби и доставки;
- консултира клиентите и партньорите на дружеството при избора на продукти и услуги;
- отлично познава номенклатурата от стоки и услуги на фирмата;
- организира търговски и маркетингови инициативи;
- участва в развитието на дигиталните канали на дружеството;
- проучва и анализира маркетингови стратегии на конкурентни организации;
- разработва маркетингови стратегии за развитие на компанията;
- работа със складов софтуер;
- следи за складовите наличности;
- следи плащания.

Изисквания към кандидатите: 
- подходящо образование;
- позитивна и комуниклативна личност;
- добри търговски и презентационни умения;
- отлична компютърна грамотност;
- организираност;
- умение за работа в екип;
- коректност и отговорност.

За предимства ще се считат едно или няколко от следните умения:
- предишен опит на подобна позиция;
- познания по дигитален маркетинг (SEO, Facebook, Instagram, Mail, AdWords, Youtube)
- опит в онлайн търговията;
- познания по електроника и електротехника;
- опит при продажби на високотехнологични продукти и/или услуги;
- владеене/ползване на английски език.
- свидетелство за упратление на МПС

Фирмата предлага:
- отлични условия на работа;
- възможности за придобиване на нови знания и професионално развитие;
- интересна, предизвикателна и динамична работа;
- непрекъснати курсове и обучения за повишаване на квалификацията;
- мотивиращо възнаграждение плюс бонусна система за постигнати резултати;

За да кандидатствате за тази позиция, изпратете автобиография с актуална снимка.
Информацията, която предоставяте, е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я използва единствено за целите на подбора. 

Документите ще бъдат обработени строго конфиденциално. 
Само избраните от нас кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Месторабота: Град София